Serwis

Przedstawiciel firmy Velbon w Polsce F.H. Foto-Technika informuje, że oficjalny serwis w Polsce realizuje wyłącznie naprawy produktów posiadających kartę gwarancyjną Foto-Techniki. Tzw. europejska karta gwarancyjna jest ważna na terenie Polski tylko wtedy, gdy jest wydrukowana w wersji angielskiej i polskiej i posiada dane oficjalnego dystrybutora. Gwarancje amerykańskie i inne nie są w naszym serwisie w Polsce honorowane.


Przedstawiciel firmy Velbon
F.H. Foto-Technika
ul. Ks. Robaka 63c
80-119 Gdańsk

Tel: +48 58 320 11 72
E-mail: info@foto-technika.pl


Dostępne instrukcje do pobrania :
- Statyw
- Głowica

Jak przygotować sprzęt?

Reklamowany produkt powinien być kompletny i znajdować się w oryginalnym opakowaniu. Za dostarczenie reklamowanego produktu do siedziby firmy Foto-Technika znajdującej się w Gdańsku przy ulicy Ks. Robaka 63c odpowiada klient.

Klient zobowiązany jest do zabezpieczenia wysyłanego produktu oraz umieszczenia informacji kontaktowych takich jak adres zwrotny, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (jeśli posiada). Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szk­ody powstałe w trakcie transportu.

Przed dostarczeniem produktu proszę spisać jego numer seryjny, dzięki któremu możliwe będzie sprawdzenie statusu reklamacji. Produkty, które nie zostaną odebrane z serwisu przez klienta w terminie 6 miesięcy od dokonania naprawy, ulegają kasacji.

Velbon

Przedstawiciel firmy Velbon
F.H. Foto-Technika
ul. Ks. Robaka 63c
80-119 Gdańsk
tel. +48 58 320-11-72
info@foto-technika.pl